26% повече смъртни случаи през първото тримесечие на годината спрямо 2020 г.

През първото тримесечие на 2021 г. броят на починалите е 36 152, а коефициентът на обща смъртност – 21.1 промила, показват предварителни данни на Националния статистически институт.

Спрямо същия период на миналата година смъртните случаи се увеличават със 7 491, или с 26.1 на сто. Смъртността при мъжете е по-висока (22.9 промила) в сравнение с тази при жените (19.3 промила).

Починалите през първите три месеца на 2021 г. в област Варна са 2016, докато за същия период през 2020 г. те са били 1588, или с 428 повече. Това е увеличение с 27%, сочат данните на НСИ.

Най-висока смъртност през първото тримесечие на 2021 г. е регистрирана в периода 29 март – 4 април – 3 945 души, или 29.8 на 1 000 души от средногодишното население. Това е и най-високата стойност за първото тримесечие през периода 2016 – 2021 година.

През първото тримесечие на периода 2016 – 2021 г. възрастовото разпределение на починалите се запазва сравнително еднакво във възрастовите групи до 69 навършени години. През първите тринадесет седмици на 2021 г. има нарастване на относителния дял на починалите във възрастовите групи от 70 до 79 години и намаление във възрастите над 80 години.

Във всички области на страната се наблюдава увеличение на абсолютния брой на починалите през първото тримесечие на 2021 г. спрямо същия период на 2020 година. С най-висок прираст са областите Кюстендил (41 на сто), Плевен (39.7 на сто), Пазарджик (38.2 на сто), Враца (38 на сто) и Бургас (37.4 на сто), а с най-нисък – Търговище (4.5 на сто), Разград (7.5 на сто), Ямбол (8.8 на сто) и Габрово (9.4 на сто).

Коментирай