Анализират неразработения потенциал в район “Аспарухово”, Белослав и Аксаково

Анализира се местния “Син растеж” или използването на неразработения потенциал на морето и брега за създаване на работни места и икономически подем във варненския район “Аспарухово”, Белослав и Аксаково. Целта е подобряване на конкурентоспособността, ефективното използване на ресурсите, създаване на нови работни места и източници на растеж, като в същото време се полагат повече усилия за опазване на биологичното разнообразие, морската среда и крайбрежните екосистеми.

Това съобщи Борислав Френчев, който е ръководител на проекта. По него се изследват и  реализират иновативни стратегии и популяризиране на потенциала на “Синия растеж” и “Синята икономика” на територията на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) – Варна, район Аспарухово – Белослав – Аксаково.

Борислав Френчев допълни, че е проведено социологическо изследване и изработен маркетингов план за развитие, свързан със синият растеж в тези райони.

Изработен е и наръчник и е създадена онлайн платформа за “Син растеж”.

Информацията и продуктите от дейностите по проекта ще бъдат предоставени на общините на територията на МИРГ за постигане на устойчиво местно развитие и изработена стратегия или отраслови стратегии, чрез “Син растеж” и “Синя икономика”.

Проектът “Наука, иновации, история и устойчивост – предпоставки за висок икономически “Син растеж” е дело на сдружение “Център за устойчиво социално развитие”, по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Коментирай