АПИ гарантира качеството на ремонтирания участък на „Тракия“ при Чирпан

Движението по отсечката беше пуснато на 16 юли

Хоризонталната маркировка, положена в ремонтирания участък на автомагистрала “Тракия” между Чирпан и Стара Загора, към момента гарантира безопасността на движението.

Това установи проверка на представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Агенция “Пътна инфраструктура” и Института по пътища и мостове (ИПМ), които се отзоваха на покана от Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП) за измерване на дневната и нощната видимост на маркировката при 208-ми км на магистралата в дясното платно за Бургас, съобщиха от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Движението по отсечката беше пуснато на 16 юли. След проверка на сертификата за калибриране – точност на измерването на ретрорефлектометъра на ЕЦТП беше установено, че апаратът е надлежно калибриран и измерените стойности са съгласно дадените в сертификата.

“При измерванията на характеристиките на маркировката беше констатирано, че дневната видимост отговаря на изискванията в началото на експлоатацията”, каза н.с. Дафинка Пангарова от Института по пътища и мостове.

“Нощната видимост при влажни условия е над изискванията, а нощната видимост за суха настилка е под изискванията за начална експлоатация, но над изискванията за безопасна експлоатация – над 150 миликандела за лукс на кв. м, което е мерната единица за коефициент на яркост при обратно отражение”, подчерта Дафинка Пангарова.

“Тъй като маркировката е пусната в експлоатация на 16 юли, трябва да се изчака до 10-14 дни за актуално измерване, съгласно стандарта БДС EN1436 и да се направи измерване на достатъчен брой представителни участъци с необходимата статистическа обработка и неопределеност на измерванията”, обясни експертът от ИПМ.

След анализ на получените резултати и при установяване на несъответствия с нормативните изисквания изпълнителят на полагането на маркировката ще извърши премаркиране, съгласно гаранционните условия на договора, заяви директорът на дирекция “Поддържане на пътната инфраструктура” в АПИ инж. Даниел Иваничков.

Коментирай