БДЖ прекрати процедура за закупуване на електрически мотриси

На 5 април т.г. БДЖ прекрати процедура за закупуване на 16 електрически мотриси, съобщиха от пресцентъра на превозвача.

Процедурата е прекратена поради неявяване на двама от участниците на етап за провеждане на преговори.

Единственият участник е предложил цена, надвишаваща предвидената прогнозна стойност за изпълнението на обществената поръчка.

Пълният текст на решението и мотивите за прекратяване на процедурата са публикувани в раздел “Профил на купувача” в официалния сайт на БДЖ. Съгласно изискванията на ЗОП в момента тече 10 дневен срок за обжалване на решението на възложителя.

Коментирай