БСП: Семейно подоходно облагане, безплатни лекарства за децата до 14 г. и безплатни учебници

Семейното подоходно облагане е част от плана на БСП за справяне с демографската криза, информират от партията.

Системата за социална защита осигурява слаба подкрепа за работещи родители, смятат социалистите. Затова една от първите стъпки, предвидени в управленската програма на БСП, е въвеждането на семейно подоходно облагане за работещите родители – необлагаем минимум от 500 лева месечно за всяко дете, навършило 18 години, посочват от партията.

Мярката ще обхване над 750 хиляди семейства. Предвижда се след навършване на 18 години данъчната преференция да се прехвърля от родителите към младежите, като навършилите пълнолетие български граждани няма да плащат данък върху доходите от труд до навършване на 26 години.

Качеството на детското и майчиното здравеопазване не е на нужното ниво, смятат още от левицата. “Здравната политика в момента е ням свидетел на случващото се”, коментират социалистите. “Една от мерките, които БСП ще предложи след спечелването на изборите, е до навършване на 14-годишна възраст лекарствата за децата да са безплатни. Изразено в цифри, това са 130 милиона лева годишно за 1 милион деца”, заявяват от партията.

Предвиждат се и безплатни детски градини за близо 220 хиляди деца. Предлага се увеличаване на размера на майчинството през втората година до размера на минималната работна заплата и от 380 лв. то да стане 650 лв. Така 60 хиляди майки годишно ще бъдат подпомогнати в отглеждане на децата си, заявяват от БСП.

От партията посочват още, че лидерът на БСП Корнелия Нинова се е ангажирала еднократната помощ за майки студентки да стане от 2 880 на 6 500 лв. Тази мярка ще обхване над 6 хиляди жени и за нея ще бъдат отделени 20 милиона лева от бюджета. В същото време еднократната помощ, която ще бъде предоставяна за всяко второ и трето дете на осигурени за минимум 24 месеца назад родители, ще бъде в размер на 6 500 лв.

От БСП посочват като средство за справяне с демографската криза и реформа в образователната система.

“Състоянието на образованието е един от факторите, които оказват влияние за несигурната заетост и доходи и за създаване на устойчиви нагласи за миграция. Една от първите стъпки, които левицата ще предложи, е за целия период от 1 до 12 клас учебниците да бъдат безплатни. Мярката ще обхване 580 хиляди деца и ще струва на бюджета 50 милиона лева годишно”, заявяват социалистите. “Семействата с ниски доходи ще получават помощ от 250 лева в началото на учебната година. Освен за първокласниците, това ще важи и за учениците от втори, трети и четвърти клас, или за 120 хиляди български деца”, предвиждат от партията.

У нас расте броят на българските граждани, живеещи под прага на бедност – близо 2 милиона от населението ни, отбелязват от левицата. БСП ще предложи комплексни мерки, които да осигурят заетост от над 76% във възрастовата група 20-64 г., поддържане на ниски равнища на младежката безработица под 15 на сто, както и съществено намаляване на броя на трайно безработните, посочват още от партията.

Коментирай