България е загубила 72% от животновъдните си ферми между 2005 и 2016 г.

От 2005 г. България е загубила 72% от животновъдството и птицефермите си. В други страни ситуацията изглежда така: Унгария 48%, Полша 54% и Словакия 72%.

Анализ на “Гардиън” показва, че броят на птицефермите и животновъдните ферми само в ЕС, с изключение на Хърватия, е спаднал с 3,4 милиона между 2005 и 2016 г., и с до 5,6 милиона, последната година, за която са налице изчерпателни данни. Докато броят на птиците и добитъка се увеличава през периода, броят на животновъдните ферми рязко намалява, което показва, че е имало огромна интензификация на земеделието и че малки ферми са изправени пред огромен риск. Общият брой на всички видове ферми в ЕС е спаднал през същия период от 14,5 на 10,3 милиона.

Тази интензификация, с повече животни, събрани в по-малък брой ферми, се ускори с общата селскостопанска политика на ЕС (ОСП), която доминира в земеделието в Европа от въвеждането ѝ през 1962 г.

Най-големите фермери се възползват най-много от системата на субсидиране: около 80% от субсидиите за директни плащания в размер на 40 млрд. евро отиват само за 20% от фермерите.

ЕС трябва да въведе обширни реформи на земеделските субсидии тази седмица, за да се опита да спре намаляването на малките ферми и да ги защити от интензификацията на земеделието, насърчавана от десетилетия на предишни политики.

“Намерението ми е този процес на изчезване на малките ферми да бъде спрян. Европейският хранителен сектор в миналото се основаваше на малки ферми и трябва да бъде така и в бъдеще”, отбеляза комисарят на ЕС по земеделието Януш Войчеховски.

Войчеховски призна, че предишните версии на общата селскостопанска политика (ОСП) са предизвикали огромни сътресения. “Причината, поради която загубихме 4 милиона ферми в ЕС, беше грешка в ОСП. Подкрепата беше прекалено насочена към индустриалното земеделие и недостатъчна за малки и средни ферми“, допълни той.

Реформите на ОСП, които ще бъдат предложени от ЕС тази седмица, ще включват мерки за насърчаване на фермерите да оставят повече пространство за дивата природа, да приемат органични стандарти за добитъка, да използват по-малко химически торове и пестициди и да подхранват здрави почви.

Коментирай