covid

Частните линейки влизат в регистър и ще подлежат на контрол

Частните линейки, които работят извън обхвата на спешната помощ, се вкарват в специален регистър и ще подлежат на контрол.

Това предвиждат промени в Закона за автомобилните превози, внесени от Обединени патриоти.

В момента в закона е регулирана само “Спешната помощ”, като всички останали линейки извън нея нямат право да извършват такава.

В същото време частни линейки превозват болни или ранени лица без никакъв контрол, посочват вносителите.

По данни на НФСБ, в Интернет съществуват над 100 сайта, които предлагат този вид услуги и всички те работят в сивия сектор.

Нелегалните линейки в страната надхвърлят 180, като само в София са 55.

Промените предвиждат “Автомобилна администрация” да води и поддържа специален регистър на лицата, превозващи болни и ранени.

Предвиждат се и редица изисквания, като задължително да има професионално компетентни лица, медицински и технически екипи, диспечерски пункт, експлоатационен център, въвеждане на задължителни застраховки и изисквания за финансова стабилност.

Коментирай