Двоен скок на болните с остри респираторни заболявания във Варна за миналата седмица

За периода 06.11.2020г. – 12.11.2020г. регистрираната в РЗИ – Варна остра заразна заболeваемост се движи както следва: Броят на регистрираните чревни инфекции е 3 случая срещу 12 от предходната седмица, представени от: 2 ентероколита и 1 колиентерит.

От въздушно – капковите инфекции /без грип и ОРЗ/ има регистрирани 17 лица – с варицела-15 и 2 със скарлатина.

Има 585 броя регистрирани остри респираторни заболявания (ОРЗ) през изминалата седмица срещу 260 броя от предходната седмица.

За изтеклата седмица за гр. Варна и област Варна лабораторно доказани положителни на COVID- 19 са 1397 лица срещу 1206 лица от предходната седмица.

В имунизационният кабинет през отчетния период са преминали 27 лица, от които са имунизирани 8 лица. От тях за жълта треска са имунизирани 2 лица.

В кабинета за анонимно и безплатно консултиране за СПИН (КАБКИС) са преминали и изследвани 3 лица. Няма регистрирани случая на лица ухапани от кърлежи.

За посочения период са извършени 2761 епидемиологични проучвания на съмнителни и положителни на COVID-19 лица и лица с други инфекциозни заболявания. Издадени и връчени са 2987 предписания за поставяне под карантина на положителни и контактни лица. Няма наложени административни санкции.

Коментирай