Двойно по-малко нощувки през февруари във Варна в сравнение с миналата година

През февруари 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Варна са функционирали 110 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, съобщават от Териториалното статистическо бюро – Североизток за Sevastopol.bg.

Броят на стаите в тях е 3.5 хил., а на леглата – 7.3 хиляди. В сравнение с февруари 2020 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 20.9%, а на леглата в тях – с 38.9%.

Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2021 г., е 24.9 хил., или с 54.4% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голям спад на нощувките (с 59.0%) се наблюдава в хотелите с 4 и 5 звезди.

От общият брой нощувки 18.3 хил. са от български граждани, а 6.6 хил. – от чужденци.

През февруари 2021 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 74.2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 43.4% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 27.3% от нощувките на български граждани и 14.2% – на чужденци, докато в останалите места за настаняване те са съответно 29.3 и 11.6%

През февруари 2021 г. най-много нощувки са реализирали гостите от Германия, Гърция, Нидерландия и Полша. Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна през февруари 2021 г. намалява с 55.3% в сравнение със същия месец на 2020 г. и достига 11.7 хиляди.

От всички пренощували лица 88.0% са българи, като 46.1% от тях са нощували в хотелите с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 1.7 нощувки.

Пренощувалите чужденци са 1.4 хил., като най-висок e делът на гостите от Германия – 25.0%, след тях се нареждат тези от Румъния – 7.8%, от Турция – 6.5% и от Украйна – 6.4%. Хотелите с 4 и 5 звезди са предпочитани от 69.9% от чуждите граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 5.0.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в областта през февруари 2021 г. е 12.2%, като тя е най-висока в хотелите с 4 и 5 звезди – 16.1%.

В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 3.7 процентни пункта, като най-голямо е намалението при местата за настаняване с 3 звезди – с 5.1 процентни пункта.

Приходите от нощувки през февруари 2021 г. в област Варна достигат 1.3 млн. лв., или с 50.0% по-малко в сравнение с февруари 2020 година.

Регистриран е срив на приходите както от чужди граждани, така и от български граждани, съответно с 57.4 и 45.8%.

Коментирай