Година по-късно: Най-старото дърво във Варна все още не е вписано в Зеления регистър на Общината

Въпреки обещанията от страна на местната администрация и въпреки че мина повече от година, най-старото дърво във Варна, хилядолетният чинар в кв. “Аспарухово”, все още не е вписан в Зеления регистър на Община Варна.

Справка на Sevastopol.bg показва, че файлът (част II), отразяващ Зеления регистър на 29-и микрорайон на район “Аспарухово”, на чиято територия е хилядолетното дърво, не е обновяван от 22 януари 2019 година.

Припомняме, според Закона за устройство на територията вековни или забележителни дървета трябва да попаднат в три регистъра – в зеления на Община Варна, в регистъра на Министерството на околната среда и водите, както и в регистъра на съответната регионална инспекция по околната среда и водите.

Хилядолетният чинар в кв. “Аспарухово” може да бъде открит в регистъра на МОСВ и в регистъра на РИОСВ-Варна, но видимо от картата на регистъра на Община Варна, той все още не присъства там.

Припомняме, липсата на дървото в Зеления регистър стана ясна още преди година, в началото на февруари 2020 г., когато граждани на Варна се притесниха за съдбата на дървото заради започнал в непосредствена близост строеж.

Тогава стана ясно, че чинарът не попада в терена на строежа и строителството по никакъв начин няма да го засегне. Изпълнителният директор на “Галатекс” АД (бивша текстилна фабрика „Първи май”), в чийто имот попада хилядолетното дърво, Станислав Василев коментира за Sevastopol.bg, че няма опасност за най-старото дърво във Варна, а напротив – дружеството полага грижи за него.

Въпреки това гражданските притеснения за съдбата на чинара не стихнаха, а причината бе, че най-важното дървото във Варна изненадващо се оказа, че не фигурира в Зеления регистър на Общината.

Първоначално от Общината заявиха, че “Вековният чинар се намира на частен терен и не е отразен в Зеления регистър, тъй като той не включва растителността в частни територии.”

Разбира се, подобно обяснение е нелогично защото то на практика обезсмисля съществуването на Зеления регистър. Не за друго, но защото една от основните идеи при създаването на подобен регистър е да се ограничи безразборното строителство (дори и на частни терени). На практика всички строителни планове трябва да се съгласуват със Зеления регистър и ако се налага дадено дърво да бъде премахнато, се следва правилото “Отсичаш едно, засаждаш три”.

Нещо повече, в Наредба на Общински съвет – Варна за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на Община Варна е посочено изрично, че “Зелената система по смисъла на тази Наредба обхваща всички площи…. независимо от тяхната собственост…

От МРРБ също потвърдиха за Sevastopol.bg, че в чл. 63, ал. 1 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) се въвежда задължение за кмета на общината да организира съставянето и актуализирането на публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и на дърветата с историческо значение в общината, като не е поставено ограничение по отношение на тяхната собственост.

По-късно, в отговор на сигнал-молба дървото да бъде вписано в регистъра, инж. Петър Гарбузов – директор на дирекция “Инженерна инфраструктура и облагородяване” към Община Варна, даде следното обяснение и обещание: “Регистърът на зелената система е динамична, постоянно изменяща се и попълваща се система на етапи отразяващи моментното ѝ състояние. Към настоящия момент в район “Аспарухово” са отразени три микрорайона 27, 28 и 29-ти. Поради развитието на района в югоизточна посока, състоянието на зелената система ще бъде също отразено в регистъра с попълване на дървесната растителност в това число и тази, намираща се в района на “Галатекс” АД (бивша текстилна фабрика “Първи май”), на територията на която се намира вековният чинар”.

Всичко това обаче се случи през февруари 2020 година. Оттогава мина повече от година и е факт, че най-старото дърво във Варна все още не присъства в Зеления регистър на Общината.

Коментирай