Жените живеят със 7 години повече от мъжете у нас

Средната продължителност на живота в градовете е по-висока от тази в селата

Очакваната средна продължителност на живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2018 – 2020 г., е 74.6 години. Това сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).

При мъжете тя се равнява на 71.1 години, докато при жените е със 7.1 години по-висока – 78.2 години.

За периода между 2010 и 2020 г. увеличението на живота при силния пол е с 1.1 години, а при нежния – с 1.0 години.

Спрямо предходния период средната продължителност на живота (2017 – 2019 г.) намалява с 0.3 години. Различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Средната продължителност на живота на населението в градовете е с 2.9 години по-висока (75.5 години) отколкото на населението в селата (72.6 години). Спрямо 2010 г. за населението в градовете увеличението е с 1.5 години, а за населението в селата – с 0.3 години.

За лицата, достигнали възраст 65 навършени години, очакваната продължителност на живота е 15.8 години, като за мъжете и жените тя е съответно 13.6 и 17.5 години. За периодa 2010 – 2020 г. на лицата, навършили 65 години, се е увеличила с 0.4 години.

За очакваната продължителност на живота влияние оказва и и това в кой регион живеем.

Коментирай