МОСВ: Водоснабдяването на Черноморието през летния сезон е гарантирано

Язовир „Камчия“ е пълен почти 100%, а язовир „Ясна поляна“ – 93%, с което гарантира водоснабдяването на Черноморието през целия туристически сезон, информират от Министерството на околната среда и водите.

Язовир „Цонево“ към момента е с процент на запълване 56% от общия обем. Понастоящем този язовир се използва единствено за промишлено водоснабдяване.

През 2018 г. МРРБ информира МОСВ, че не се предвиждат инвестиции за аварийно питейно-битово захранване на Варна с вода от яз. „Цонево“. Поради тази причина разрешителното е отнето от МОСВ.

Министърът на околната среда и водите Асен Личев очаква от ВиК – Варна да подаде заявление за разрешително за водовземане от язовира за аварийно питейно-битово водоснабдяване на Варна и околните населени места.

Язовир „Искър“ е на 88% от общия си обем, което гарантира питейното водоснабдяване на столицата до края на годината.

Язовир „Студена“ е пълен на 83% от общия си обем. Имайки предвид степента на източване на язовира и за промишлени нужди, в момента количеството питейна вода за гр. Перник е гарантирано до края на годината.

Актуална информация за състоянието на язовирите в страната, която се обновява ежедневно, може да намерите на сайта на МОСВ на следния линк.

Коментирай