Набелязани са местата за подземни контейнери във Варна

През тази година изтичат договорите със сметопочистващите фирми. В процес на изготвяне е нова обществена поръчка, при която се предвижда избраните фирми-изпълнители да въведат в експлоатация за своя сметка система за събиране и транспортиране на отпадъци чрез подземни контейнери.

Това стана ясно на днешното заседание на ПК „Благоустройство и комунални дейности“.

Вече са набелязани местата в петте района на Варна, подходящи за монтиране на подземни контейнери за смет, но те ще бъдат конкретизирани след подписване на новите договори.

Във Варна ще бъде въведена система за автоматизирано обслужване на съдовете за отпадъци, съобщи на инж. Тодор Колев, директор на общинската дирекция „Екология и опазване на околната среда“.

Той обясни, че системата ще бъде внедрена поетапно в целия град, на местата, позволяващи автоматизирано обслужване.

План-сметка „Чистота“ за тази година е размер на близо 39,4 млн. лева. От тях 15,5 млн. лева са заделени за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци в завод и инсталации за преработка на отпадъци. Другото голямо перо са разходите за почистване на обществените места в размер на 14,5 млн. лева. За сметосъбиране и сметоизвозване общината е планирала малко над 9,2 млн. лева.

През тази година такса смет, която е една от най-ниските в страната, остава без промяна. Очакваните приходи в бюджета от местния данък за чистота са в размер в 28 млн. лева.

Коментирай