Над 36 000 ученици се явяват на втората задължителна матура

Вторият задължителен държавен зрелостен изпит в 12-и клас ще се състои днес и за него 36 048 ученици са подали заявление за участие, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката.

От тях традиционно най-много ученици са избрали да се явят на матурата по английски език – 12 497, следват биология и здравно образование – 8529, по философски цикъл – 4782, 4534 – по география. 2503 са учениците, пожелали да се явят на втора матура по математика, 1086 – на история и цивилизации, 833 – по немски език, 324 – по френски език, 304 – по руски език, 264 – по испански език, 187 – по физика, 140 – по химия. Най-малко са заявленията за италиански език – 65.

Осем ученици под карантина ще могат да се явят на изпита. В училищата са създадени необходимите условия за това. В момента в информационната система на МОН няма постъпила информация за зрелостници, болни от COVID-19, които няма да участват в изпитите.

Изпитният вариант за втория задължителен държавен зрелостен изпит ще се изтегли днес в 6.50 часа в МОН, а изпитът започва в 8.00 часа.

Матурите ще се състоят в над 5000 зали. Ангажирани са повече от 15 000 квестори. До трима родители от всяко училище ще могат да проследят изпита чрез инсталираните камери. За първи път във всички 28 регионални управления на образованието са изградени локални центрове за видеонаблюдение в реално време, което дава възможност за дистанционен мониторинг във всички изпитни зали в съответната област.

През тази година зрелостниците ще бъдат допускани до изпит и срещу служебна бележка в електронен формат – на телефон. Документът за самоличност /лична карта, паспорт или свидетелство за управление на МПС/ обаче е задължително да бъде представен в оригинал.

Зрелостниците могат да ползват химикалка, която пише с черен цвят, молив и гума, а за изпита по математика – също линия, пергел, триъгълник. Изисква се всеки от тях да има защитна маска за носа и устата, също и прозрачен плик, в който да постави личните си вещи, а по желание може да е и със защитни ръкавици. Може да носи и лични средства за дезинфекция.

Всички държавни зрелостни изпити в 12-и клас продължават по четири астрономически часа. Задължителният втори държавен зрелостен изпит е разделен на два, съответно на три модула в зависимост от предмета.

Зрелостникът може да излезе от изпитната зала след приключване на работата върху съответния модул и запечатването на попълнените листове в плик, когато модулът е с продължителност 60 или 90 минути. Когато модулът продължава 120 или 150 минути, може да се излиза от залата след изтичане на първите 90 минути. Окончателното напускане на залата и сградата може да става не по-рано от 60 минути след началото на първия модул, както и по всяко време след това след предаване на запечатаната изпитна работа.

Максималният брой точки от всички изпитни модули е 100. За оценка “среден (3)” са необходими 23 точки. “Отличен (6)” получават учениците с най-малко 95 точки.

От 26 до 31 май т.г. са изпитите по предмети по желание. На 4 юни т.г. ще са държавните изпити по теория за придобиване на степен за професионална квалификация. Към тях тази година има най-голям интерес – заявления са подали 13 066 ученици. Практическите изпити ще се организират по-късно по училища. В 41 университета ще се приемат студенти с резултати от матурите.

Следващата изпитна сесия за матурите в 12-и клас ще е през август т.г. – достатъчно рано, за да е възможно кандидатстването във висши училища.

Коментирай