Намалява средната продължителност на живота в област Варна

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот* на населението в област Варна, изчислена за периода 2018 – 2020 г., е 75.4 години, като спрямо предходния период (2017 – 2019 г.) тя намалява с 0.4 години, съобщават от Териториално статистическо бюро – Североизток за Moreto.net.

Средната продължителност на живота в областта е с 0.8 години по-висока от средната за страната – 74.6 години.

Област Варна, заедно с областите Кърджали (76.7), София (столица) (76.3) и Благоевград (75.5), е сред областите с най-висока средна продължителност на живота на населението в страната, а с най-ниска са областите Видин (71.8) и Монтана (72.3).

Различната смъртност при мъжете и жените определя и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Средната продължителност на живота при мъжете в област Варна е 72.0 години, докато при жените е с 6.8 години по-висока – 78.8 години. И при двата пола равнището на показателя за периода остава по-високо от регистрираното средно за страната.

За периода между 2010 и 2020 г. средната продължителност на живота в област Варна нараства с 1.4 години. Увеличението и при мъжете и при жените е с 1.4 години.

Най-голяма е разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот между двата пола в периодите 2013 – 2015 г. и 2014 – 2016 г. – 7.0 години, а най-малка в периода 2010 – 2012 г. – 6.3 години в полза на жените.

*Показателят за очакваната продължителност на живота показва средната продължителност на предстоящия живот на

новородените при хипотеза за неизменност в интензивността на наблюдаваната през дадена година повъзрастова

смъртност.

Коментирай