Нови правила за авторското право в ЕС

7 юни е крайният срок, в който държавите-членки трябва да пренесат в националните си законодателства новите правила на ЕС в областта на авторското право. Става дума за две нови директиви: за авторското право и за телевизионните и радиопрограми.

Предвиждат се нови правила относно онлайн платформите за споделяне на съдържание. Онлайн използването на публикации в пресата е една от новостите, предизвикали интерес.

Според насоките на Европейската комисия относно спазването на авторските права, доставчиците на онлайн услуги за споделяне на съдържание трябва да получат разрешение от носителите на права за съдържанието, публикувано на техния уебсайт.

Новата Директива за телевизионните и радиопрограми пък опростява разпространението на повече канали от операторите на услуги за препредаване.

Коментирай