Община Варна състари сградата на ОУ “Иван Рилски” с 37 години и обяви, че е несигурна

Случайно или не, Община Варна състари сградата на ОУ “Иван Рилски” с 37 години и обяви, че не отговаря на изискванията на наредбите за физическа сигурност на строежите.

В писмо до медиите, изпратено от дирекция “Образование и младежки дейности” към Община Варна, се посочва, че към момента няма внесено предложение в Общински съвет – Варна за събаряне на сградата на ОУ „Иван Рилски“, за закриване, преместване или вливане на училището. От друга страна обаче, в същото това писмо се изнася информация за броя на учениците и възрастта на сградния фонд, с което на практика Община Варна се мотивира защо евентуално сградата на училището ще бъде съборена, а ученици и учители пратени в съседни училища.

Това се случва ден след като стана ясно, че омбудсманът на Република България Диана Ковачева препоръча на Община Варна да преразгледа намерението си да събори сградата на ОУ “Св. Иван Рилски”.

В същото писмо, изпратено от Община Варна, се посочва, че сградата на ОУ “Св. Иван Рилски” е построена през 1921 година, не е архитектурен паметник и няма достъпна среда.

Справка на Sevastopol.bg обаче показва малко по-различни факти. От общинската администрация или са объркали, или умишлено са посочили, че сградата на училището е построена преди 100 години. Фактите са доста по-различни, а именно: Училището е основано през 1921 г., но тогава се е помещавало в друга сграда и на друг адрес. През 1930-31 година е построена нова сграда с размери приблизително 20 на 20 метра, а сградата, в която де факто и в момента се помещава училището е започната да се строи доста по-късно – през 1958 година. Тогава към вече съществуващата малка сграда са изградени две големи крила, всяко на по два етажа и училището придобива вида, в който е и в момента. Това практически означава, че днешната сграда не е на 100, а на 63 години.

В допълнение е и фактът, че през последните години сградата бе ремонтирана. Това от своя страна не кореспондира с общото и без конкретики твърдение на Община Варна, че “сградата не отговаря на изискванията на наредбите за физическа сигурност на строежите”.

 Флашмоб в подкрепа на варненско училище 

В допълнение на писмото си, от Общината посочват, че ОУ “Св. Иван Рилски” няма достъпна среда, но пропускат да споменат, че по същите критерии и редица други училища във Варна нямат достъпна среда. Изграждането на рампи към по-високите етажи не е нито скъпо, нито времеемко, а класните стаи на учениците с подобни потребности по правило са на първия етаж, към който и в момента в ОУ “Иван Рилски” има изградена рампа.

В писмото се посочват и броят на учениците в самото училище, както и тези в съседните училища. От администрацията обаче не обясняват защо при евентуално сливане, училището (като институция, а не като сграда) с по-малкото ученици ще погълне по-голямото, а не обратно, каквато би следвало да е логиката.

В писмото си Община Варна отправят апел към политическите сили да не използват образователната система като място за предизборни битки.

Публикуваме писмото без редакторска намеса:

Няма предложение за събаряне на ОУ „Иван Рилски“

Няма внесено предложение в Общински съвет – Варна за събаряне на сградата на ОУ „Иван Рилски“, за закриване, преместване или вливане на училището, съобщиха от дирекция “Образование и младежки дейности” в Община Варна. Извършено е проучване на заетите образователни площи в отделните училища, с цел поетапно преминаване на едносменен режим на обучение в общинските училища, тъй като трябва да бъдат изпълнени изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба 10 от 2016 г. Данните сочат, че през учебната 2020/2021 г. в ОУ „Иван Рилски“ има 240 ученици, 10 паралелки, 2 подготвителни групи за деца на 5 и на 6 години. Сградата е строена през 1921 година и не е архитектурен паметник, няма достъпна среда и не отговаря на изискванията на наредбите за физическа сигурност на строежите. Броят на учениците в някои паралелки е критично малък: 1А клас – 14 ученици; 1Б клас – 15 ученици; 4А клас –  една паралелка с 15 ученици. 18 от записаните деца не посещават присъствено занятията, а се обучават в Центъра за специална образователна подкрепа. Общият брой на учениците през последните години намалява. ОУ „Св. Иван Рилски“  не отговаря на критериите за защитено училище (основно училище става защитено, в случай че бъде закрито или преобразувано и поне десет деца пътуват на 20 и повече километра до най-близкото училище).

В съседство се намират още две училища – СУ „Елин Пелин“ и ОУ „Отец Паисий“, на отстояние от ОУ „Иван Рилски“ съответно на 1800 м и на 800 м. Две трети от техния сградния фонд е свободен. Сградата на СУ „Елин Пелин“ е строена през 1961 г., броят ученици е 321, паралелки са 15. Има 2 подготвителни групи за деца на 5 и 6 години. В училището има спортна зала, спортни площадки, достъпна среда.  Сградата на ОУ “Отец Паисий“ съответно е построена през 1953 г., учениците са 164, има нов физкултурен салон.

Не така стои въпросът в други райони на Варна, където има по 2000 деца в една и съща сграда. Например, Математическа гимназия “Д-р Петър Берон” и ОУ „Захари Стоянов“, Пета Гимназия и ОУ „Георги Раковски“ в район “Приморски”. Затова предстои да се търсят решения, които ще бъдат подробно обсъдени с всички заинтересовани страни.

През последните години Община Варна е изградила  много нови детски градини, а на мястото на стари бараки и пристройки вече има нови модерни сгради, като ДГ „Мир“, ДГ „Иглика“, ДГ „Карамфилче“. Възстановено бе НУ “Васил Левски”, опазена бе сградата на бившето оздравително училище, което ще бъде превърнато в модерна образователна база. Категорично не отговарят на истината твърдения, че на мястото на Професионалната гимназия по електротехника (електротехникума) ще бъде построена новата сграда на Математическата гимназия. Кампусът ще бъде изграден отделно, а Електротехникумът се запазва с всички негови функции. Обръщаме се с апел към политическите сили да не използват образователната система като място за предизборни битки, заявяват от дирекцията.

Коментирай