Община Варна замълчала по въпроси за заградени места в Морската градина

Община Варна мълчи за новозаградените места в Морската градина дори след официално запитване по Закона за достъп до обществена информация. Това твърдят от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие.

На 2 октомври от организацията са получили сигнал за поставяне на колчета, мрежи и табели „Частен имот“ на терен с над 30 дървета до комплекс „Максим“.

От Обществения център са направили запитване до общинска дирекция „Архитектура, градоустройство и устройствено планиране“ относно статута и плановете за устройство на поземления имот, както и на още три съседни. В запитването е поискано да бъде предоставена цялата налична информация за съществуващ или в процес на разработка ПУП-ПРЗ за въпросните имоти и постъпили инвестиционни намерения за тях.

От организацията твърдят, че в рамките на законоустановения 14-дневен срок и въпреки, че е налице надделяващ обществен интерес от разкриването и разгласяването на подобна информация, не получихме отговор от Община Варна.

На запитване по същата тема до Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) във Варна, е получен отговор, че „няма данни за процедирани инвестиционни предложения, планове и програми“ за въпросните имоти.

Адвокат Александър Асенов обаче коментира, че самото заграждане на имота от новия собственик показва фактическо намерение за упражняване правото на собственост и за ползване на имота. Според него липсата на процедирани инвестиционни предложения не означава, че такива липсват. Възможно е да става въпрос за проекти, които не са подадени все още или не изискват съгласуване с екоинспекцията.

По думите на Свилена Велчева от екоорганизацията, след публикация в сайта на обществения център, че Община Варна е замълчала по темата, от местната администрация са ги уведомили, че отговор е изпратен на 20 октомври (в последния ден от законовия срок). И към този момент обаче отговорът на Общината не е открит., твърдят от Обществения център за околна среда и устойчиво развитие.

Коментирай