Одобриха проект за Варненски цифров иновационен хъб

Варна кандидатства по национална процедура за подбор на проектни предложения за създаване на Европейски цифрови иновационни хъбове (ЕЦИХ) в България в рамките на Програма „Цифрова Европа“ 2021-2027 г.

Проектното предложение вече е одобрено на национално ниво, предстои оценка на ниво Европейска комисия, съобщават от дирекция „Европейски и национални оперативни програми“ за Sevastopol.bg.

Изграждането на този хъб е в подкрепа на цифровата трансформация на Варна и региона чрез инвестиране в ключови области като изкуствен интелект, високопроизводителни изчисления, киберсигурност, усъвършенствани цифрови умения, цифровизация на публичната администрация и оперативна съвместимост.

В проекта са включени 16 партньора, сред които са шестте висши учебни заведения в града, компании от ключови направления в бизнеса, както и Центърът по хидро- и аеродинамикa – Варна.

За целта партньорите подписаха споразумение и регистрираха в средата на март сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Варненски цифров иновационен хъб“ (ВЦИХ).

Изграденото партньорство в рамките на ВЦИХ е между членове, които имат експертиза и компетентност в различни области – ИКТ, изкуствен интелект, мехатроника, машиностроене, здравеопазване, сигурност и др., но всичките обединени в общата цел “цифрови технологии” и “цифрова трансформация”. Варненският хъб за цифрови иновации ще предлага възможността за експериментиране и тестване на нови технологии според специфичните нужди и дейност на всяка местна компания или институция в публичния сектор.

ЕЦИХ – Варна има за цел да обедини и развие местната екосистема и нейният експортен потенциал в областта на цифровите иновации, като си сътрудничи с повече от 150 партньорски организации, които са част от паневропейската мрежа от цифрови иновационни хъбове в цяла Европа. Ще се предоставя достъп до технологични експертни знания и експериментални съоръжения, оборудване и софтуерни инструменти, за да се осъществи цифровата трансформация на региона.

Ще се осигурява целенасочена подкрепа на идентифицирани технологични ниши и тематични области с висок потенциал за растеж, където бизнесът има интерес да инвестира и където е създаден човешки потенциал.

Коментирай