Coroanvirus covid-19 sars 2019 ncov 2 virus microscope view. 3d illustration

От днес затварят пенсионерските клубове във Варна и областта! Вижте всички мерки против коронавируса на местно ниво!

Кризисният щаб във Варна чрез дистанционно заседание вчера набеляза поредица от мерки за ограничаване разпространението на коронавируса във Варна и областта, научи Sevastopol.bg.

По предложение на директора на РЗИ-Варна д-р Дочка Михайлова и на база заповед на министъра на здравеопазването от 25 октомври, е взето решение за въвеждането на нови строги противоепидемични мерки.

Според последната статистика на здравната инспекция във Варна за периода 12 – 25 октомври 2020 г. се отчита сериозен ръст на заболеваемостта, като към момента тя е 123 на 100 000 за Варна и областта.

Ето и набелязаните от щаба мерки в тази връзка:

Посещенията в дискотеки, пиано-барове, нощни барове, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито не се допуска за периода 30.10. -13.11. 2020 г. включително.

Преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна дейност в лечебните заведения за болнична медицинска помощ за Област Варна в срок до 30 ноември включително.

Прекратява се дейността в клубове на пенсионера на територията на Област Варна с цел запазване здравословното състояние на рисковата група за срок от 27 октомври до 10.11.2020 г. включително.

Директорите на училища да прекратят достъпа на външни лица до физкултурните салони и спортните площадки на поверените им училища за срок от 27 октомври до 10 ноември 2020 г. включително.

Създаване организация и контрол за недопускане в обекти с обществено предназначение, търговски и други обекти, в това число общински учреждения, които предоставят услуги на гражданите, на повече от 1 човек със защитна маска на лицето на 2,5 кв.м. площ с цел недопускане струпване на лица.

Сключване на граждански бракове и кръщенета да се осъществява в присъствието на съответното длъжностно лице по гражданско състояние и гости в залата до 10 души, но при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. , както и всички противоепидемични мерки.

В заведенията за обществено хранене да се създаде организация за осигуряване на дистанция от 1,5 м. между облегалките на най-близко разположените столове на две съседни маси и недопускане на повече от 6 души на една маса.

Осигуряване на физическа дистанция на пазари от 1,5 м. между сергии, маси, подвижни павилиони, щандове и др. Създаване на организация за еднопосочно движение на гражданите.

Задължително носене на защитни маски за лице от лицата на пазари, тържища и други сходни места.

Всички физически или юридически лица, които са собственици или управляват обект с обществено значение, търговски и др., които предоставят услуги на гражданите, да прилагат всички противоепидемични мерки – спазване на дистанция, осигуряване на дезинфектант, организиране на контрол за носене за защитни маски и поставяне на видно място на информационни табели. За задължително спазване на дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски.

За изпълнението на заповедта ще следи здравната инспекция във Варна и кметовете на общини.

Коментирай