От две чешми във Варненско тече негодна за пиене вода

Две местни обществени чешми във Варненско са с негодна за поене вода заради поява колиформи и ентерококи, сочат данните от Мониторинга на РЗИ за качеството на питейната вода, подавана на населението във Варненска област през периода 16 – 30 септември.

Става въпрос за чешма в землището на с. Аврен, която се намира по пътя за Синдел, и за чешма „Побити камъни” в с. Слънчево. Изследваните проби са показали следните отклонения. При първата чешма е отчетено: колиформи – 70 КОЕ/100мл при норма 0КОЕ/100 мл, а при втората: колиформи – 52КОЕ/100 мл при норма 0 КОЕ/100мл и ентерококи – 7КОЕ/100 мл, при норма 0КОЕ/100 мл.

Издадени са две предписания до кметовете на общини за поставяне на табели „Водата е негодна за пиене” на местните обществени чешми в „Побити камъни” в с. Слънчево и с. Аврен по пътя за Синдел.

Коментирай