empty classroom

От Кризисния щаб във Варна съобщиха кои ученици ще учат дистанционно и докога

На свое заседание днес областният кризисен щаб взе решения във връзка с мерките за ограничаване на COVID-19 на територията на област Варна, научи Sevastopol.bg.

Обсъдено е предложение от община Варна относно провеждане на учебен процес в електронна среда от разстояние за Община Варна.

Предложението е постъпило от Лилия Христова, Директор на дирекция ОМД, община Варна. Същото е съгласувано с РУО-Варна и на национално ниво и гласи следното:

“Във връзка с последните разпореждания на министъра на здравеопазването,  министъра на образованието и Решение на Областния кризисен щаб от Протокол от 10.11.2020г. за управление на кризата на местно ниво и предвид високата заболеваемост сред учителите предлагаме на свое заседание Областният кризисен щаб да вземе ново решение за Община Варна:

За периода от 23.11.2010г. до 30.11.2020г., вкл.:

За учениците от VІ до ХІІ – обучение от разстояние в електронна среда.

За учениците от І до V клас – присъствено обучение. Преминаването към обучение в електронна среда от разстояние става по реда, определен от МОН и МЗ.

За периода от 01.12.2020г. до 24.12.2020г.:

За учениците от VІ до ХІІ – обучение в хибридна среда.

За учениците от І до V клас – присъствено обучение. Преминаването към обучение в електронна среда от разстояние става по реда, определен от МОН и МЗ.

Задължава директорите да представят в РУО, с копие до Областен кризисен щаб и Община Варна, актуализиран график за обучение в смесена среда, като се съобразят с изискванията по учебната програма, предложенията на МОН и необходимостта от безопасна учебна среда в условия на COVID-19. Срок: 26.11.2020г. до 12:30 часа“

След направените коментари относно вземане на местни мерки за ограничаване на вирус COVID-19 на територията на област Варна се взе решение за изпълнение на горепосоченото предложение.

Началник РУО-Варна да издаде заповед по изпълнението на решението.

Изпълнението и контрола върху се възлага на Началник РУО-Варна, гласи съобшение от щаба до медията ни.

Коментирай