Отбелязваме Деня на Земята

Международния ден на Земята отбелязваме на 22 април.

От “Зелени Балкани” посочват, че всяка година над един милиард души от 192 страни по света се включват в инициативата за отбелязване на Деня на Земята.

Тази година темата на световната инициатива е Restore Our Earth – Възстановете нашата Земя. Идеята е да обърнем внимание на естествените процеси в природата, на развиващите се зелени технологии и иновативното мислене, което може да помогне за възстановяването на природните екосистеми, посочват природозащитниците.

“Зелени Балкани” представят ползите, които ние хората получаваме от природата и се наричат екосистемни услуги. Това са сладководни екосистемни услуги, които включват реки, потоци, язовири, езера и други влажни зони, и играят роля в поддържането на здрави екосистеми по целия свят.

Кръговратът на хранителни вещества е една от услугите, която има широк ефект в местообитанията, отбелязват природозащитниците и допълват, че предпазването от наводнения е друга услуга, която ни предоставят сладководите екосистеми. В допълнение, крайбрежната растителност като дървета и треви, стабилизират бреговете и предпазват от ерозия.

Други важни са горските екосистемни услуги. Около 30 на сто от сухоземната територия на планетата – от тропиците до тундрата, е покрита с гори и е дом на близо 80 процента от видовете на Земята – от царството на животните, растенията гъбите и микроорганизмите.

В допълнение, горите предоставят храна, гориво, чист въздух, питейна вода, редуцират наводненията и предпазват от ерозия почвата. След океаните, горите са най-големият абсорбатор на въглероден диоксид на Земята, отбелязват от “Зелени Балкани”.

Те посочват, че най-общо екосистемните услуги могат да бъдат разделени на поддържащи: създават условията, необходими за осигуряването на всички останали екосистемни услуги, например фотосинтеза или почвообразуване; материални – всички продукти, произхождащи от екосистемите, например храни, влакна, горива, билки и медицински растения, питейна вода; регулиращи – способността на екосистемите да регулират важни естествени природни процеси, например регулиране на климата, на качеството и количеството на водите и др. Към тях се добавят и културни услуги – нематериалните ползи от екосистемите, например естетичната и развлекателна стойност на пейзажа.

Чрез дейността си ние често експлоатираме природните ресурси, оказвайки влияние върху способността на екосистемите да ни предоставят своите ползи, напомнят от “Зелени Балкани” в Деня на Земята.

Коментирай