Прокуратурата и Камарата на строителите ще си сътрудничат за предотвратяване на нарушения

Прокуратурата и Камарата на строителите ще си сътрудничат при разработването и изпълнението на комплексни мерки за предотвратяване, своевременно установяване и санкциониране на нарушения на нормативните правила в сферата на инвестиционния процес и строителството. Подписи под меморандума, който урежда това, сложи главният прокурор Иван Гешев и председателят на Управителния съвет на Камарата Илиян Терзиев, информират от прокуратурата.

Специално внимание ще бъде обърнато на проблемите, свързани с опазването на околната среда, особено тези, свързани с управлението на отпадъци в резултат на строителна дейност не по установен ред, и тези от неопределен вид и произход, с което се създава опасност за живота и здравето на хората.

Камарата ще подпомага прокуратурата за проучването и прилагането на добри европейски и световни практики в противодействието на корупция, изпирането на пари и данъчните престъпления и ще сигнализира за всички констатирани нередности, пораждащи съмнение за извършването на противозаконна дейност от страна на юридически и физически лица.

Освен това, при необходимост, КСБ ще подпомага експертно разработването на методически и организационни мерки за разкриването и разследването на престъпления в области, изискващи специфични знания, вкл. киберпрестъпления и изпиране на пари, касаещи строително-инвестиционния процес, данъчни и имотни измами и неправомерно управление на отпадъци.

Коментирай