Прокурорската колегия прие декларация срещу закриването на специализираните съд и прокуратура

Прокурорската колегия на ВСС гласува единодушно декларация срещу приетите вчера на първо четене от правната комисия законодателни промени, които предвиждат закриване на специализираните съд и прокуратура.

ЕК следи законопроекта за закриване на специализираните съд и прокуратура в България

В 11:00 часа прокурори и съдебни служители излязоха пред съдебни палати в страната на мълчалив протест срещу промените. Цялата прокурорска колегия също подкрепи колегите си пред Съдебната палата в София.

В декларацията се посочва, че промените нарушават принципите за разделение на властите и независимост на съдебната система. Като членовете на колегията ги определят като “политическа намеса в работата на съдебната власт” и “опит за нейното дестабилизиране”.

“Заличаването на специализираните структури пряко накърнява независимостта на всеки магистрат и на съдебната система”, се посочва в декларацията. Според членовете на колегията премахването на тези структури ще доведе до “отстъпление” от борбата срещу организираната престъпност и деянията с висока обществена опасност.

Прокурорската колегия предупреждава, че е възможно измененията да възпрепятстват приключването на започнали дела в разумни срокове. Както и, че има риск от прекратяване на започнали производства.

Според членовете на колегията, мотивите за неефективност на специализираните съд и прокуратура са необективни и могат да бъде определени като опит за дискредитиране на магистратите.

Колегията предлага да се проведе професионален дебат с участието на Съдийската колегия към ВСС, който да има за цел предотвратяване на “всяко посегателство срещу върховенството на закона, правовия ред и доброто име на българските магистрати”.

Декларацията ще бъде изпратена до посланиците на страните членки на ЕС, Европейския парламент, Европейската комисия и до Венецианската комисия.

Коментирай