С близо 60% се сринаха приходите от нощувки у нас през януари

Приходите от нощувки през януари 2021 г. достигат 26.0 млн. лв., или с 57.3% по-малко в сравнение с януари 2020 година. Регистриран е срив на приходите от чужди граждани със 79.4%, а приходите от български граждани намаляват с 28.6%, показват данните на Националния статистически институт.

През януари 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 1 634 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Броят на стаите в тях е 47.1 хил., а на леглата – 95.2 хиляди. В сравнение с януари 2020 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 16.8%, а броят на леглата в тях – с 19.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2021 г., е 463.7 хил., или с 56.5% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голям спад (с 62.8%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

През януари 2021 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 76.2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 41.3% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 15.9% от нощувките на чужди граждани и 28.8% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 7.9 и 29.9%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през януари 2021 г.намалява с 50.3% в сравнение със същия месец на 2020 г. и достига 218.7 хиляди.

Регистриран е срив при чуждите граждани с 80.8%. Намаление е отчетено и при пренощувалите българи – с 31.4%.

Българските граждани, нощували в местата за настаняване през януари 2021 г., са 186.3 хил. и са реализирали средно по 2.0 нощувки. Чуждите граждани са 32.4 хил. и са реализирали средно по 2.8 нощувки, като 76.7% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2021 г. е 15.9%, като намалява с 14.2 процентни пункта в сравнение с януари 2020 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 21.4%, следват местата за настаняване с 3 звезди – 14.1%, и с 1 и 2 звезди – 11.8%.

Коментирай