Служебният кабинет обясни защо шефът на ДАНС бе отстранен

Служебното правителство публикува мотивите за отстраняване на председателя на ДАНС Димитър Георгиев.

Според кабинета предложението за прекратяване на пълномощията Георгиев кореспондира с необходимостта да се гарантира устойчивостта на системата за защита на националната сигурност в условия на специфична динамика на вътрешнополитическия процес.

Подадената молба за отпуск в периода от 07.05.2021 г. до 06.09.2021 г. (123 дни) е демонстрация на нежелание от страна на г-н Георгиев да изпълнява своите служебни задължения и функции на ръководител на ключова структура от системата за защита на националната сигурност в контекста на перспективата да работи със служебно правителство, посочва правителството.

Според кабинета това давало основания да се допусне, че Георгиев действа пристрастно в политически смисъл, нарушавайки принципа на политически неутралитет.

Коментирай