Срив на приходите от нощувки и през януари в област Варна

Приходите от нощувки през януари 2021 г. в област Варна достигат 1.0 млн. лв., или с 58.0% по-малко в сравнение с януари 2020 година, показват данните на Териториалното статистическо бюро – Североизток.

Регистриран е срив на приходите както от чужди граждани, така и от български граждани, съответно с 67.7 и 50.1%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна през януари 2021 г. намалява с 63.2% в сравнение със същия месец на 2020 г. и достига 9.3 хиляди.

От всички пренощували лица 85.2% са българи, като 43.2% от тях са нощували в хотелите с 4 и 5 звезди и са

реализирали средно по 1.6 нощувки.

Пренощувалите чужденци са 1.4 хил., като най-висок e делът на гостите от Румъния – 22.4%, след тях се нареждат тези от Германия – 21.7%, от Турция – 7.0% и от Украйна – 6.1%. Хотелите с 4 и 5 звезди са предпочитани от 72.2% от чуждите граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 4.5.

През януари 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Варна са функционирали 107 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Броят на стаите в тях е 3.4 хил., а на леглата – 7.1 хиляди. В сравнение с януари 2020 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 25.2%, а на леглата в тях – с 47.4%.

Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2021 г., е 20.3 хил., или с 60.4% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голям спад на нощувките (с 67.6%) се наблюдава в хотелите с 4 и 5 звезди.

От общият брой нощувки 14.3 хил. са от български граждани, а 6.0 хил. – от чужденци.

През януари 2021 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 75.3% от общия брой нощувки на чужди граждани и 38.9% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 26.1% от нощувките на български граждани и 14.3% – на чужденци, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 35.0 и 10.4%

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в областта през януари 2021 г. е 9.2%, като тя е най-висока в хотелите с 4 и 5 звезди – 11.4%.

В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 3.6 процентни пункта, като най-голямо е намалението при хотелите с 4 и 5 звезди – с 5.0 процентни пункта.

Коментирай