Paying with credit card online

Състоянието на онлайн индустрията за кредити през 2021 г.

Пандемията, предизвикана от разпространението на COVID-19, промени не само начина, по който общуваме, обучаваме се и работим, но и този, по който функционира бизнесът. Значителен процент от бизнес сферите са засегнати пряко или косвено от пандемията, което води до спад на доходите сред работещите лица, а в по-тежки случаи – до фалити и загуба на работни места. Редуцирането на доходите на физическите лица, намалените обороти на бизнеса и безработицата оставиха своя отпечатък върху фирмите, предлагащи кредит изцяло онлайн.

Забелязва ли се ръст бързите кредити?

През изминалата година се забелязва значителен ръст на отпуснатите бързи кредити. Причините за това са комплексни – от една страна, загубата на доходи и работни места поражда остра потребителска нужда от средства за заплащане на битови сметки и оцеляване до започване на нова работа. От друга страна, фирмите за бързи кредити не изискват от кандидатстващите доказване на доход и представяне на трудов договор – условие, на което изгубилите своята работа не биха могли да отговорят.

Нараснал ли е броят необслужените бързи кредити?

Наред с ръста на отпуснатите бързи кредити нараства и този на необслужените. Тенденцията е валидна не само за физическите, но и за юридическите лица. Кризата изправя много потребители пред невъзможността да върнат заетите средства. Според доклад на БНБ през изминалата година изтеглените бързи кредити, които не са изплащани редовно, са нараснали с 50%. Фирмите за бързи кредити определят около 10% от техните заеми като лоши (необслужвани).

Мораториумът по изплащането на заемите поради Ковид-19 не засегна бързите кредити, което позволи състоянието на онлайн индустрията за кредити да се запази стабилно. Фирмите за бързи заеми съумяват да задоволят пазара и да осигурят така необходимите средства на потребителите в това тежко за тях финансово положение. Забелязва се и стремеж от страна на потребителите, необслужили своите кредити, да погасят задълженията си, видно от проучване, осъществено от български финансов портал, което сочи, че 40% от хората, възползвали се от безлихвени държавни заеми, ще използват средствата или част от тях за погасяване на свои бързи кредити.

Очакването е търсенето на бързи кредити да продължи да нараства поради продължаващата финансова криза.

Коментирай