Google logo neon light signage

Великобритания затяга правилата за работа на Google и Facebook

От 2021 г. Великобритания въвежда нови правила, за да предотврати злоупотребата с доминиращото положение на пазара на големи технологични компании като Google и Facebook. Информацията по този въпрос беше разпространена от Министерството на цифровите технологии, културата, средствата за масова информация и спорта.

Новият режим на конкуренция за технологичните гиганти ще даде възможност на потребителите за голям избор и контрол върху техните данни и ще осигури справедливо отношение към бизнеса, се казва в съобщението.
Новият кодекс за поведение на такива компании цели да осигури „прогресивно развитие на индустрията за разпространение на новини, като помогне да се балансират отношенията между издателите и онлайн платформите“.

Съгласно новите изисквания, платформите, включително финансираните за сметка на цифровата реклама, са задължени да бъдат „по-прозрачни по отношение на предоставяните от тях услуги и използването на данни на потребителите”. Технологичните компании са длъжни да предоставят на своите потребители „възможност за избор за получаване на персонализирана реклама” и недопускане на ограничения за използване на публикации на конкурентни платформи.

За въвеждане на правилата и контрола за тяхното изпълнение Лондон създава ново подразделение в рамките на Управлението по конкуренция и пазари (СМА)- Digital Markets Unit, който започва да действа от април 2021 г. Той ще има правото да „спира, блокира и отменя решения на технологичните гиганти, да ги задължава да предприемат определени действия в съответствие с кодекса за поведение и да налага финансови санкции при неспазване на правилата”.

Според министъра на цифровите технологии Оливър Даудън, „във Великобритания и в света се увеличава консенсусът, че концентрирането на власт в ръцете на малко на брой технологични компании задържа развитието на сектора, намалява количеството иновации и оказва негативно влияние върху хората и фирмите, които разчитат на тях”.

Източник: БГНЕС

Коментирай