Водата от язовир „Тича“ все още е със завишени стойности на мътност

Водата от язовир “Тича” все още е със завишени стойности на показателя “мътност”, съобщиха от Регионалната здравна инспекция в Шумен.

Констатираните завишения на показателя са от средата на януари. Получените лабораторни резултати от взиманите ежедневно между 5 и 9 април контролни проби вода от три пункта, разположени в различни райони на областния град, показват, че стойностите на показателя “мътност” все още са над обичайните и са неприемливи за потребителите.

Не се констатирани други отклонения от нормите по изследваните физикохимични и микробиологични показатели, уточняват от РЗИ. Здравната инспекция препоръчва – четвърти месец – водата в населените места, водоснабдявани от язовир “Тича” (Шумен, Велики Преслав и селата П. Волов, Белокопитово и Дибич) да не се ползва за пиене и приготвяне на храна.

Продължава засиленият контрол от страна на РЗИ над обеззаразяването на водата, подавана от ВиК-Шумен, в зоната на водоснабдяване на язовир “Тича”. Ежедневно в лабораторията на инспекцията се следят и промените в показателя “мътност”, микробиологичните показатели, остатъчния хлор и други физикохимични данни.

Всяка промяна в качеството на питейната вода, в зоната на водоснабдяване на яз. “Тича”, ще бъде публикувана на сайта на РЗИ.

Коментирай