Прием в Икономически университет Варна

Всички места по държавна поръчка в Икономически университет – Варна са запълнени

Приключи записването на новоприетите студенти по държавна поръчка в Икономически университет – Варна. Кандидатстващите за учебната 2020/2021 година във висшето училище са значително повече от определените места, съобщиха за медиите от пресцентъра на ИУ-Варна.

Засилен интерес към предлаганата образователна услуга е регистриран още по време на ранния прием, когато са заети 49% от квотата за държавна поръчка в образователно-квалификационна степен “бакалавър“.

Най-желаните специалности на ранен прием са: “Международни икономически отношения“, “Счетоводство и одит“, “Счетоводство и финанси“. При основния прием най-желани са специалностите “Туризъм“, “Информатика и компютърни науки“, “Дигитални медии и ПР“ и “Стокознание и митническа дейност“.

За най-предпочитаните специалности се конкурират по повече от 8 – 10 кандидат-студенти за едно място, като минималният бал е над 22 (при 24 максимален). Сериозен интерес има и към специалностите с преподаване на английски език “Международен бизнес“ и “Бизнес и мениджмънт“. Специалност “Бизнес и мениджмънт“ ще стартира за първи път през тази учебна година.

Ръководството на ИУ – Варна работи за максимално удовлетворяване на повишения интерес. Продължава кандидатстването и записването на кандидат-студенти за всички специалности в платен прием, редовна и дистанционна форма на обучение.

За повече информация:

Прием в ОКС “бакалавър“:

тел. 052 830820
еmail: priem@ue-varna.bg

Коментирай