Въвеждат нови билети във Варна, ще се возим цял ден срещу 4 лв.

Нови билети ще бъдат въведени в обществения градски транспорт на Варна, става ясно от предложение на кмета на Варна Иван Портних за приемане на нова Наредба за реда и условията за пътуване в обществения транспорт на община Варна, както и приемане на цените на превозните документи.

Предложението е изпратено до Общинския съвет и публикувано в Портала за обществени консултации към Министерския съвет.

Промените предвиждат употребата на няколко вида билети – хартиен, елетронен, извънреден билет за пътуване (системен бон) и билет за нередовен пътник, който ще струва 30 лв. за 60 минути. Заедно с настоящия билетот 1 лев, с който можем да пътуваме 60 минути, ще бъдат въведени билети за 1,50 лв. и за 1,80 лв., с които ще можем да се возим съответно 90 и 120 минути. Предвидено е да има и целодневен, който ще струва 4,00 лв.

Освен това се въвежда и електронна предплатена карта за пътуване, чиято цена ще бъде 10 лв. и с нея ще можем да пътуваме 11 часа. Картата ще може да се зарежда с различна сума. На всеки 10,00 лв. се получава 1 пътуване в рамките на 1 час бонус, е уточнено в предложението на кмета.

Ще има “свободна” електронна абонаментна карта, която ще ни струва 35 лв. месечно за 1 линия и 50 лв. – за всички линии. Изгубена или повредена от пътника електронна карта ще струва 2,00 лв., а дефектна карта ще се подновява без допълнително заплащане.

Според документа промените в наредбата трябва да облекчат на условията за придвижване на гражданите до техните работни места, зони за отдих, живеене и т.н., да подобрят финансовите условия за пътуване, да въведат нови електронни билети и карти, едновременно с всички останали видове превозни документи, което ще доведе до намаляване употребата на лични превозни средства, което от своя страна би допринесло за чистотата на атмосферния въздух в град Варна.

Коментирай