Във Варна започна кампанията за плащане на местни данъци и такси

Започна кампанията по заплащането на местните данъци и такси за 2021 година, съобщават от дирекция „Местни данъци“ към Община Варна за Moreto.net.

Задълженията за данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данъка върху превозните средства, може да се плати на две равни вноски до 30.06.2021 г. и до 31.10.2021 г.

На предплатилите задълженията си за цялата година до 30 октомври се прави отстъпка 5 на сто.

За патентния данък – срокът за плащане е на 4 равни вноски, както следва: до 31 януари, до 30 април, до 31 юли и до 31 октомври. Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.

За туристически данък – данъчно задължените лица подават в общината декларация по образец до 31 януари на всяка година за облагане с данък за предходната календарна година. Дължимият туристически данък за календарния месец се внася до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Информация за размера на задълженията може да получи на гише „Информация” в дирекция „Местни данъци” на бул. ”Сливница” №191, както и на следните интернет страници: www.varna.bgwww.nap.bgwww.epay.bg.

Възможностите за плащане на местни данъци и такси към Община Варна са следните:

На касите на дирекция „Местни данъци“, разположени на следните адреси:

– Бул. ”Сливница” No 191 (сградата на Изчислителен център ), работно време с граждани: 09.00 ч.- 17.30 ч.

– Бул. ”Ген.Колев” No 92 (сградата на район Приморски), работно време с граждани: 09.00-17.30 ч.

– Площад „Мусала” – „Информационен център“, работно време с граждани: 09.00-12:30 ч. и от 13:30-17.00 ч.

– Бул. “Осми Приморски полк” No 43 (Информационен център в Община Варна), работно време с граждани: 09.00-17:00 ч. с почивки от 10:30-10:45 ч.;12:00-12:30 ч.;15:00-15:15 ч.

– Ул. “Народни будители“ №2 (сградата на район Аспарухово), работно време с граждани: 09.00-17:00 ч. с почивки от 10:30-10:45 ч.;12:30-13:00 ч.;15:00-15:15 ч.

– Кв. “Виница”, сградата на кметство Приморски, работно време с граждани: 9:00-17:00 ч. с почивки от 10:30-10:45 ч.;12:30-13:00 ч.;15:15-15:30 ч.

В брой или с ПОС на касите на Дирекция “Местни данъци”;

С виртуален ПОС терминал, чрез ПИН код или електронен подпис, през екрана за проверка на задълженията за местни данъци на сайта на Община Варна;

Централна Кооперативна Банка АД ;

Банка ДСК, „Юробанк България“ АД, Изипей АД, „ФАСТ ПЕЙ ХД“ АД;

Български Пощи ЕАД;

Чрез системата за онлайн плащания на ТФС – (www.transcard.bg), за всички притежатели на карти, издадени от Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС) ;

Чрез системата за онлайн плащане в сайта на НАП (https://inetdec.nra.bg/);

По Интернет, чрез www.ePay.bg;

През дигиталния портфейл iCard (icard.com);

Чрез банков превод по банковата сметка на Община Варна:

“ЦКБ” АД – КЛОН ВАРНА

IBAN- BG 49 CECB 9790 8462 15 00 00

Кодове за плащане:

44 14 00 Патентен данък и лихви върху него;

44 21 00 Данък върху недвижимите имоти и лихви върху него;

44 22 00 Данък върху наследствата и лихви върху него;

44 23 00 Данък върху превозните средства и лихви върху него;

44 24 00 Такса за битови отпадъци и лихви върху нея;

44 25 00 Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин и лихви върху него;

44 28 00 Туристически данък;

44 65 00 Приходи от глоби и санкции;

44 80 13 Такси за притежаване на куче

Коментирай