Язовир “Камчия” е 98% пълен, скоро започва изпускане на вода към “Цонево”

Язовир “Камчия”, който осигурява вода за питейни нужди на Варна, Бургас и редица други населени места, е почти пълен.

Нивото на водата в язовира към 8 часа сутринта на 1 април е било 228 млн. куб.м., сочат данните от ежедневния бюлетин за нивата на язовирите. Средно денонощният приток в язовира показва, че днес до края на деня нивото му ще надхвърли 230 милиона куб. м. или 99% от пълния капацитет на водоема, който е 233,5 млн. куб. м.

Предвид очакваните валежи в неделя, както и предстоящото снеготопене, се очаква съвсем скоро да започне изпускане на вода към язовир “Цонево”, който е разположен по-долу по течението на река Луда Камчия.

Припомняме, двата язовира са разположени по течението на река Луда Камчия, като по-високо по течението е разположен язовир “Камчия”, а до “Цонево” достига вода, която изпуснат от язовир Камчия.

Към момента “Цонево” е пълен едва на 43% от общия си обем. Наличното количество вода в него е почти 140 млн. куб.м., а пълният му капацитет е 330 млн. куб.м.

Язовирът осигурява вода за девненските заводи и за поливане на площите в Камчийска долина.

Коментирай