Започна полагане на тръбопровода във Варненското езеро

След приключване на удълбочаването на фарватера от и за сметка на ДП „Пристанищна инфраструктура“, започна полагане на тръбопровода във Варненското езеро. В момента това става на 25-30 метра западно от мястото, където предстои да бъде издълбана траншеята. Целта е да бъде възстановена експлоатационната дейност на съоръжението, съобщи зам.-кметът на община Варна Христо Иванов. Предстои прокопаване на траншеята, която следва да осигури проектната дълбочина на тръбопровода под морското равнище. След това тръбопроводът ще бъде положен в самата траншея.

Съоръжението бе изградено от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и въведено в експлоатация през 2011 г. Предназначението му е да прехвърля отпадъчните води от кварталите „Аспарухово“ и „Галата“ през Варненското езеро в канализационната система и ПСОВ-Варна.

Коментирай