Деца с изявени дарби получават по 250 000 лв.

Министерският съвет одобри допълнителни разходи за изплащане на стипендии

Министерският съвет одобри допълнителни разходи за 2021 г. за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2021 г., съобщи пресцентърът на Министерския съвет.
С постановлението се предлага да бъдат осигурени средства на обща стойност 248 460 лв. за доизплащане на стипендиите отпуснати през 2020 година и за изплащане на отпуснатите стипендии и на еднократно финансово подпомагане на ученици от държавните спортни училища и ученици от общински и частни училища през четвъртото тримесечие на 2020 година и първото тримесечие на 2021 година. Необходимите средства са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет средства за 2021 г.
С друго правителствено постановление се одобряват допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2021 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на държавните спортни училища за бюджетната 2021 година.
Финансовите средства, необходими за подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в държавните спортни училища за бюджетната 2021 година в размер на 12 890 лв., са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет средства за 2021 г.

Коментирай