BREXIT - The flags of the United Kingdom of Great Britain and the European Union.

Над 80 000 домейна .EU са спрени поради регламентите за Brexit

Всички домейни .eu, притежавани от регистранти в Обединеното кралство сега са спрени след прилагането на нови мерки, тъй като преходният период за Брекзит приключва.

Над 80 000 .EU домейни притежавани от граждани на Обединеното кралство, са преустановени поради нови разпоредби наложени в резултат на Brexit.

EURid, регистраторът на .eu домейни прилага мерки влезли в сила на 1 януари, посочвайки, че .eu домейните трябва да бъдат собственост на граждани или организации, намиращи се в Европейския съюз.

EURid започна да уведомява британските регистранти за тези нови мерки, които влизат в сила още през октомври:

На 1 октомври 2020 г. EURid уведоми по имейл всички регистранти в Обединеното кралство и техните регистратори, че ще загубят правото си на участие от 1 януари 2021 г., освен ако не докажат, че спазват регулаторната рамка .eu, като актуализират данните си за регистрация преди 31 декември 2020 г.

През 2018 г., много преди EURid да изпрати първото си известие, Европейската комисия предложи домейните .eu, собственост на граждани на Обединеното кралство, да бъдат отменени в края на преходния период за Брекзит. Три години по-късно дойде този ден.

Домените спрени на 1 януари 2021 г., вече не могат да се използват за уебсайтове или имейл адреси.

Регистраторите на спрени домейни имат срок до април, за да докажат, че отговарят на условията да държат домейна. Съгласно новите разпоредби, следните имена могат да притежават .eu имена на домейни:

  • Гражданин на Съюза, независимо от местоживеенето му;
  • Физическо лице, което не е гражданин на Съюза и е местно лице на държава-членка;
  • Предприятие, установено в Съюза;
  • Организация, която е установена в Съюза, без да се засяга прилагането на националното законодателство.

След 1 април регистрантите в Обединеното кралство, които не могат да докажат, че домейнът им ще бъде преместен в статус „оттеглен“. Оттегленият домейн не може да поддържа никаква услуга. На 1 януари следващата година имената на домейни в „оттеглено“ състояние ще бъдат отменени от недопустими за регистрация в Обединеното кралство и ще станат общодостъпни.

Докато домейнът бъде изтеглен, регистрантите ще имат възможност да докажат, че отговарят на условията да ги запазят.

Това може да се постигне чрез актуализиране на информацията за контакт и деклариране:

  • Вие сте юридически установен субект в една от допустимите държави-членки на ЕС-27 или ЕИП;
  • или Вашето пребиваване в една от допустимите държави-членки на ЕС-27 или ЕИП;
  • или Вашето гражданство на една от държавите-членки на ЕС-27 (информация за това как да актуализирате данните си въз основа на гражданството)

Имената на домейни ще бъдат възстановени веднага щом засегнатите регистранти актуализират информацията си за контакт.

EURid казва, че са спрени 81 000 домейни от 50 000 потребители. Изглежда, че регистрантите в Обединеното кралство на .eu домейни видяха този ден.

Съобщава се, че броят на базираните в Обединеното кралство домейни, завършващи на .eu, е намалял от над 300 000 през 2017 г. на 81 000 в началото на тази година.

Този брой скоро ще бъде намален до нула. Не всичко обаче е отрицателно. Тук има възможност, тъй като 81 000 нови домейни скоро ще бъдат взети от граждани и организации, намиращи се в ЕС.

Коментирай