Готово е рибарското пристанище “Карантината” (снимки)

Предстои ремонт на довеждащия път от бул. “Първи май”

Приключиха дейностите по изграждането на рибарското пристанище в местността Карантината в район „Аспарухово“ във Варна, научи Sevastopol.bg.

Вече е изградена инфраструктурата с необходимите съоръжения – два сходящи се мола- източен и западен, с противодифракционна шпора.

Готов е хелингът, осигуряващ пускането на вода на плавателните съдове, както и тяхното изваждане на сушата за съхранение или за извършване на ремонтни дейности.

Има и два г-образни крана за лесно изваждане на улова, както и място за подход на мобилна цистерна за зареждане на лодките с гориво. Изградени са още плаващи понтони за домуване на лодките на вода и 16 колонки за електрозахранване и водоснабдяване за нуждите на рибарите.

Капацитетът на пристанището е за общо 116 плавателни съда, в т.ч. 103 лодки, 8 места за кораби с дължина 18-24 м и 5 места за кораби над 24 м. По западния мол на съоръжението има пешеходна алея с дължина около 100 метра.

Готова е и основната сграда със смесено предназначение с обществени, търговски и обслужващи площи. На първия етаж е предвидено създаване на рибна борса – за обработка, съхранение и продажба на прясна риба. На втория етаж – ще бъде разположена административната част, а на третия ще има рибен ресторант.

Най-атрактивната част ще бъде покривът на сградата, който ще бъде оформен като амфитеатър, с видимост към морето и града. Кула с вита стълба, с височина 18 метра, ще осигурява достъп до заведението, до амфитеатъра и площадката.

Предстои ремонт на довеждащия път от бул. “Първи май”, както и облагородяване на прилежащите площи.

Проектът се реализира с безвъзмездна финансова помощ от Програмата за морско дело и рибарство, със съфинансиране от Община Варна.

Коментирай