Как ще се заплаща работата по празниците?

На 4 май с увеличение се заплаща само извънредният трудът

Заплащането на работата в дните за отбелязване на Великден може да достигне четирикратен размер, информират от Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”.

Поради съвпадането на Първи май с Велика събота великденският уикенд през 2021 г. ще бъде с един ден по-дълъг.

Съгласно Кодекса на труда, когато официален празник, какъвто е 1 май, съвпадне със събота или с неделя, първият или първите работни дни след тях са неприсъствени. При работа на неприсъствения 4 май обаче трудът се заплаща с увеличение само ако се явява извънреден, като увеличението е 75%.

Минимум двойна надница се заплаща на всички работещи на официални празници, каквито са четирите дена за отбелязване на Великден – от 30 април – Велики петък, до 3 май – понеделник.

Ако работата на празничен ден е и извънреден труд, то надницата достига четворен размер, тъй като той също се заплаща със 100% увеличение.

Трудът на официален празник, в почивен или неприсъствен ден винаги е извънреден при подневно отчитане на работното време и при ненормиран работен ден. Не е извънреден трудът в празнични и почивни дни, положен по график при въведено сумирано отчитане на работното време.

Изплащането на извънредния труд при този режим на отчитане на работното време е в края на периода, за който той е въведен, и то с 50% увеличение.

Графикът при сумирано отчитане на работното време трябва да е утвърден поименно за целия период, за който то е въведено. Когато се налага полагане на извънреден труд, той трябва да е възложен с предварително издадена от работодателя заповед

Коментирай