Кой има право да гласува на парламентарните избори (ВИДЕО)

Право да гласуват имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден. Те трябва да не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание „лишаване от свобода“.

На интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ: http://www.grao.bg/elections/ всеки може да провери коя е секцията, в която трябва да гласува и адреса ѝ. За целта на проверката се въвежда ЕГН.

Изборният ден започва в 7:00ч. и завършва в 20:00ч. Той може да продължи до 21:00ч., ако пред изборното помещение има негласували избиратели.

От ЦИК призовават в деня на вота да бъде осигурена безопасна среда, да се спазва дисциплина, дистанция и дезинфекция.

Коментирай