НАП: Хазяите декларират доходите си до 5 май

Физическите лицата, които са отдавали помещения под наем през миналата 2020 година на други физически лица, трябва да декларират доходите си пред приходната агенция до 5 май на 2021 година. При подаването на годишната декларация наемодателите попълват приложение № 4, което е неразделна част от годишната данъчна декларация, съобщиха от НАП.

Физическите лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, отдаващи помещения под наем, дължат авансов данък, едва когато получаваната през годината от тях сума надхвърли 7 920 лв. от всички източници на доходи на лицето.

Наемодателите, които подадат декларациите си по електронен път до 31 март 2021 г., могат да ползват и 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация. Допълнително условие е и да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, както и да внесат целия размер на данъка за довнасяне в срок до 31 март.

От НАП Варна напомнят на физическите лица, отдаващи помещения под наем на други физически лица, че и през 2021 година трябва да подават декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ /образец 4001/ и да внасят авансово дължимия данък всяко тримесечие, с изключение на IV-то тримесечие, тъй като за него не се дължи авансов данък. Дължимият авансов данък е в размер на 10 на сто, като законът е предвидил данъчната основа да се намалява с 10 % нормативно признати разходи.

Повече информация за попълване на декларациите и плащане на данъци, отдаващите помещения под наем могат да получат на телефона за информация на НАП 0700 18 700 на цената на един разговор, според тарифния план на абоната.

Коментирай