НСИ отчете 204 000 безработни

Месечната инфлация през април е 0,7 на сто спрямо март, сочат данните на Националния статистически институт.

Поскъпване има при хранителните продукти, напитките, алкохола, облеклото и обувките, както и при горивата.

По данни на НСИ безработицата в страната се е повишила спрямо края на миналата година.

През първото тримесечие от института изчисляват безработицата на 6,3 на сто – с над процент повече в сравнение с края на 2020 година.

Броят на безработните е 204 000 души, от които над 43% нямат работа повече от 1 година.

Коментирай