Превеждат 700 млн. лв. на земеделците по схемата за директни плащания на площ

Удръжките от субсидии над 2 хиляди евро за кризисния фонд ще се възстановяват

700 млн. лв. тръгват към сметките на българските земеделци днес по схемата за директни плащания на площ. Това е най-голямото плащане към фермерите за годината. Те ще получат по 21 лева на декар, с 2 лв. повече от 2019 г. Преведените днес средства ще бъдат по сметките на фермерите до около 24 часа.

Сумата, която фонд “Земеделие” изплаща, е по-висока от миналогодишната. Това се дължи на 140 милиона лева, прехвърлени от бюджета на Програмата за развитие на селските райони за догодина. Целта е българските фермери да бъдат подкрепени заради кризисната година, белязана от суша и пандемия.

Авансовото ползване на пари от следващия бюджет няма да се отрази на сумите за догодина, гарантира изпълнителният директор на фонд „Земеделие” Васил Грудев.

„Ако има съмнения или спекулации, че ставката, по-високата, която плащаме в момента, ще намери своето отражение в по-ниска ставка следващата година, бързам веднага да го опровергая. Няма такава – нито опасност, нито възможност”, увери той пред БНР.

На бюджета на Програмата за селските райони също няма да се отрази, защото ЕК отпусна допълнителен бюджет, т.нар. Следващо поколение Европа, в който имаме над 260 милиона евро допълнителен бюджет към Програмата за развитие на селските райони“, допълни Грудев.

На 21 декември се планира изплащане на средствата по мярка 13 от програмата – плащания за необлагодетелствани райони. Там има 31 хиляди бенефициенти, до които ще достигнат около 90 милиона лева.

През 2020 година фонд „Земеделие” разплаща най-големия финансов ресурс в 25-годишната си история.

Ще „затворим годината с малко над 3.1 милиарда лева изплатени субсидии, което, погледнато исторически, е своеобразен рекорд.“

На този фон фермери, които през декември получиха субсидиите си по други схеми, възразиха, че получават доста по-малко от очакваното. Васил Грудев обясни  това с механизма за финансова дисциплина на Европейската комисия. Цели се генериране на ресурс, който да може да бъде използван в кризисни и бедствени ситуации.

Това представлява удържане на определен процент от всяка единична субсидия над 2 хиляди евро. За тази година този коефициент е 2.9%, което вече се усеща и от нашите земеделски стопани. Миналата година този коефициент беше 1.4% и там може би не е направило чак такова впечатление. /../ Тези средства, които са акумулирани като кризисен резерв, ако не бъдат изразходвани, се освобождават в рамките на всяка финансова година и ние ги доплащаме към нашите бенефициенти в момента, в който бъдат освободени. /…/ Очаквам тези средства, които акумулираме в този кризисен фонд, септември следващата година да ги възстановим на всички, на които е направено такова единично удържане“, уточни Васил Грудев в предаването „Преди всички“.

И тази година администрацията на фонд „Земеделие“ и земеделците си играят на котка и мишка при усвояването на парите, признава Грудев. Около 20 на сто са нарушенията при заявленията за обвързана подкрепа. Там абсурдите изглеждат така: не само че искаш плащане за дадени площи, които никога не си обработвал и засявал, но и доказваш с фактури, че си продал плодове и зеленчуци, произведени точно на тези незасети площи.

Covid кризата и помощта от 100 милиона лева пък са провокирали нов тип измами при мерките за подпомагане. Васил Грудев даде пример с мярката в помощ на консервните предприятия с таван 50 хиляди евро.

Изведнъж при нас се появиха много бенефициенти, които не са ни познати като преработватели в хранително-вкусовата промишленост. В момента, в който решихме да ги проверим на място, защото това буди у нас съмнение, над 100 от тях се оказаха някакви складове, които се опитаха да ни предоставят някакви договори за работа на ишлеме, без да има никакво действие там, никакво функциониране, никаква преработка. /…/ Фантазията на някои хора е прекалено голяма.“

Коментирай