Прокуратурата погна обвиняем, представил се за адвокат

Софийска районна прокуратура внесе за разглеждане в съда обвинителен акт спрямо обвиняем на 48 г., за това, че упражнил адвокатска професия без да има съответна правоспособност, съобщиха от обвинението.

На 25 април 2020 г. А.С. бил задържан в 05 РУ-СДВР за извършено престъпление. Малко по-късно на същата дата в сградата на 05 РУ-СДВР пред разследващ полицай обвиняемият С.Р. се представил за адвокат на А.С.

Преди да започнат следствените действия С.Р. се легитимирал като представил карта и изрично посочил, че това била адвокатска карта издадена от Адвокатска колегия-Кипър. След това С.Р. написал пълномощно, в което посочил, че бил упълномощен от А.С. в качеството на адвокат да го представлява по конкретното досъдебно производство.

Обвиняемият и А.С. се подписали на пълномощното и същото било приложено по делото. На А.С. било предявено постановление за привличане в качеството на обвиняем, като в него изрично било записано, че на тези действията присъства защитник „адвокат С.Р.“ и същият се подписал в графа „защитник“.

Бил извършен и разпит на обвиняем на А.С., като в протокола за разпит също било отразено, че присъства „адвокат С.Р.“ и той отново се подписал в графа „защитник“.

На 19 май 2020 г. А.С. бил призован за извършване на нови процесуални действия в сградата на 05 РУ-СДВР. Той се явил с обвиняемия С.Р. Водещият разследването полицай уведомил А.С. и С.Р., че след справка във Висшия адвокатски съвет се установило, че С.Р. бил с отнети адвокатски права и следователно не може да вземе участие в конкретните процесуални действия. С.Р. представил българска адвокатска карта и адвокатска карта на Адвокатска колегия-Кипър, като заявил, че същата била валидна.

Според справка от Висшия адвокатски съвет, С.Р. бил отписан от Софийска адвокатска колегия и не е бил вписан в друга адвокатска колегия на територията на Република България.

Нямало данни С.Р. да е вписан в Единния регистър на чуждестранните адвокати като чуждестранен адвокат от ЕС. След направено запитване до Адвокатски съвет на Република Кипър се установило, че С.Р. не бил подновил разрешителното си за упражняване на адвокатска професия за 2020 година.

В хода на разследването било установено, че обвиняемият С.Р. е осъждан. Спрямо него била взета мярка за неотклонение „гаранция в пари“ в размер на 2000 лева. Предстои делото да продължи в съда.

Коментирай