регулация за доставките на храна

Държавата въвежда регулация на доставките на храна за дома

Държавата ще въведе регулация на доставките на храна за вкъщи чрез специална наредба. Според документа храна ще могат да доставят единствено фирми, които са регистрирани по Закона за храните. Освен това за транспортирането на храната ще може да се използват единствено превозни средства, които отговарят на хигиенни изисквания и са идентифицирани с цел осигуряване на проследимост.

Според регулацията лицата, които извършват доставки на храни трябва да притежават лични здравни книжки, в които да са вписани резултатите от извършените от здравните органи предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания. Тези книжки ще се представят при поискване от контролните органи.

Това е предвидено в проект за Наредба за специфичните изисквания при търговия с храни от разстояние, който е публикуван за обществено обсъждане.

Доставките на храни от ресторанти и от супермаркети добиха изключителна популярност от март месец насам, след като в страната бяха въведени ограничителни мерки срещу COVID-19. Заведения като Happy съобщиха за сп. „Мениджър“, че имат поне двоен ръст на поръчките онлайн. Досега обаче качеството на доставките зависеше единствено от компаниите, които предоставят услугата. Твърде е възможно държавната регулация да оскъпи стойността на услугата.

С новата държавна регулация се предвижда търговията с храни от разстояние да се осъществява след задължителна регистрация в Областната дирекция по безопасност на храните по местонахождението на обекта или на централата на средството за комуникация от разстояние, по реда на Закона за храните.

“Предлагането на храни от разстояние се извършва по различни канали като: интернет страница, социална медия, телефонен номер, пощенски адрес, електронна поща и др. Може да се достави храна до местожителството на потребителя, чрез собствен транспорт или договорен транспорт. За транспортиране на храни, предлагани от разстояние, могат да се използват превозни средства, които отговарят на хигиенните изисквания и са идентифицирани, с цел осигуряване на проследимост”, пише в мотивите на наредбата. Според текста ще бъде дадена възможност при търговия с храни от разстояние да се използват двуколесни моторни и немоторни превозни средства при определени условия. Проектът не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз.

Официалният контрол при търговия с храни от разстояние ще се извършва от Българската агенция по безопасност на храните. Изискванията на наредбата се прилагат за всички храни, с изключение на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води.

Коментирай